Schaktarbeten

Tjänster

Schaktarbeten

Dags för en ny pool, garage, carport, uteplats eller annan typ byggnation? Då är du i behov av schaktning. Vi på Berg och Väg i Strängnäs har utfört schaktarbeten i decennier och har rätt manskap och erfarenhet för att säkerställa att ditt projekt ros i hamn, tryggt, säkert och inom budget och tidsram. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en kostnadsfri offert.

Schaktarbeten är en form av markarbete som involverar att gräva eller flytta mark för att förbereda platsen för byggnation eller anläggning av infrastruktur som exempelvis vägar, tunnlar eller ledningar. Schaktarbeten är en viktig del av byggprocessen eftersom det skapar en stabil grund och en plan yta för att bygga på. Det kan också vara nödvändigt vid andra typer av renoveringar och underhållsarbeten. Schaktarbeten utförs ofta med tunga maskiner och kräver erfaren arbetskraft.

När är det aktuellt med schaktarbete?

Som privatperson kan du behöva schaktning eller schaktarbeten i olika situationer. Det kan till exempel vara vid anläggning av en trädgård eller uteplats, vid anläggning av en pool eller vid byggnation av en carport eller garage. Schaktning kan också behövas vid renovering av din fastighet för att förbättra dräneringen runt huset eller för att bygga en tillbyggnad. Om du är osäker på om du behöver schaktning eller inte, är det bäst att kontakta oss för att få råd och vägledning.