Finplanering

Tjänster

Finplanering

När den nybyggda fastigheten står färdigt är det dags för finplanering. Finplanering är en del av markarbetet som innebär att man jämnar ut och slätar marken för att förbereda den inför ytterligare arbete, såsom gräsmatta, beläggning eller plantering. Detta görs efter grovplaneringen, där man först gräver, flyttar och fyller jord för att uppnå önskad höjd och form på markytan.

Högkvalitativ finplanering

Finplaneringen innebär ofta att man avlägsnar stenar, rötter och annat oönskat material, samt packar jorden på rätt sätt för att skapa en stabil och jämn yta som är redo för nästa steg i projektet. Det är en viktig process för att säkerställa en högkvalitativ grund för vidare arbete och för att uppnå det önskade slutresultatet.

Vi på Berg och Väg i Strängnäs AB erbjuder finplanering till både privatpersoner och företag i Stockholm och Mälardalen. Så tveka inte, kontakta oss idag för din finplanering.